Dịch vụ thành lập mới doanh nghiệp

Nhóm dịch vụ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp  bao gồm:

 1. Thành lập công ty cổ phần;

 2. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

 3. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

 4. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu;

 5. Thành lập doanh nghiệp tư nhân;

 6. Thành lập hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã;

Mục tiêu của chúng tôi:

 1. Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí;

 2. Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.

Tư vấn của chúng tôi trước khi thành lập doanh nghiệp:

 1. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích kinh doanh (giữa các hình thức thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con, tổng công ty...);

 2. Đặt tên của doanh nghiệp;

 3. Địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;

 4. Vốn điều lệ và vốn pháp định;

 5. Ngành nghề kinh doanh (ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ, các điều kiện khác về ngành nghề);

 6. Các sáng lập viên và đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

 7. Soạn thảo hồ sơ, tài liệu thành lập doanh nghiệp (giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách sáng lập viên và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật).

Chúng tôi đại diện khách hàng để thực hiện các công việc:

 1. Nộp, rút, khiếu nại, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

 2. Tiến hành thủ tục xin cấp dấu cho doanh nghiệp;

 3. Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp (nếu có).

Tư vấn của chúng tôi sau thành lập doanh nghiệp:

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới đăng ký kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp mới thành lập;

 2. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động (qua e-mail, thư, fax);

 3. Cung cấp văn bản pháp luật (miễn phí) cho khách hàng theo yêu cầu;

 4. Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm: điều lệ doanh nghiệp; biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp, biên bản bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật; quyết định bổ nhiệm giám đốc; quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; soạn thảo mẫu giấy chứng nhận sở hữu vốn; sổ và thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.

Lượt xem: 1668